Szerkesztőség

Főszerkesztő: Bernert Zsolt főigazgató

Szerkesztő: Dr. Bálint Zsolt

A szerkesztő munkatársai: Katona Gergely (honlap-adminisztrátor), Szőke Viktória (tördelő szerkesztő) 

Tanácsadó testület: Buzár Ágota (embertan), Dr. Dulai Alfréd (földtan és őslénytan), Dr. Gubányi András (állattan), Dr. Locsmándi Csaba Kálmán (növénytan), Matuszka Angéla (tudománytörténet), Dr. Papp Gábor (ásványtan és kőzettan)

A bírálók névjegyzéke a kötet végén olvasható.


 

Editor in chief:  general director Zsolt Bernert

Editor: Zsolt Bálint PhD

Editorial staff:  Gergely Katona (website administrator), Viktória Szőke (layout editor)

Advisory board: Ágota Buzár (Anthropology), Alfréd Dulai PhD (Geology and Paleontology), András Gubányi  PhD (Zoology), Csaba Kálmán Locsmándi PhD (Botany), Angéla Matuszka (Science history), Gábor Papp PhD (Mineralogy and Petrology)

The list of referee names is given as the closing item of the volume.