Friss tanulmányok

2021. 113. kötet
Tematikus tartalomjegyzék – Thematic contents 

Dr. Merkl Ottó emlékének ajánlva – Dedicated to the memory of Dr. Ottó Merkl

Nabozhenko M. V.: A new species of the genus Ectromopsis Antoine, 1949 from Turkey (Coleoptera: Tenebrionidae). (Az Ectromopsis Antoine, 1949 gyászbogár génusz új faja Törökországból (Coleoptera: Tenebrionidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 1-9. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.1

Vas Z.: New species and records of Afrotropical Campoletis Förster, 1869 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Campopleginae). (Tudományra új afrotropikus Campoletis Förster, 1869 fürkészdarázsfajok és új előfordulási adatok (Hymenoptera: Ichneumonidae: Campopleginae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 39-49. PDFhttps://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.39

Évforduló - Anniversary

Bálint Zs. & Katona G.: A Perigrapha i-cinctum ([Schiffermüller], 1775) Dr. Gozmány László által nevelt példánya. Specimen of Perigrapha i-cinctum ([Schiffermüller], 1775) bred by Dr. László Gozmány. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 10. PDF.

Bálint Zs. & Katona G.: Az Euplexia lucipara ab. ascripta Gozmány, 1947 holotípus példánya. The holotype specimen of Euplexia lucipara ab. ascripta Gozmány, 1947. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 24. PDF.

Bálint Zs. & Katona G.: A Sophronia ascalis Gozmány, 1951 holotípus példánya. The holotype specimen of Sophronia ascalis Gozmány, 1951. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 38. PDF.

Bálint Zs. & Katona G.: A Maculinea arion punctifera Gozmány, 1968 neotípus példánya. The neotype specimen of Maculinea arion punctifera Gozmány, 1968. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 50. PDF.

Bálint Zs. & Katona G.: Gozmány László által gyűjtött Rhyparioides metelkana példány. Specimen of Rhyparioides metelkana collected by László Gozmány. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 104. PDF.

Vas Z.: Egy „szőke” fürkészdarázs Gozmány gyűjtéseiből.  A “blonde” ichneumon wasp, collected by Gozmány. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 160. PDF.

Megemlékezés In memoriam

Darvas B.: Papp László utazása (1946–2021): ez mind ő volt egykoron. (László Papp’s journey (1946–2021): this is all he used to be once.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 57-82. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.57

Szél  Gy., Grabant A. & Vig K.: Bogarászat mesterfokon. 40 év a múzeum szolgálatában. Merkl Ottó (1957–2021). (Coleopterology at the highest degree. 40 years in the service of the museum. Ottó Merkl (1957–2021).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 105-159. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.105

Tudománytörténet – Science History

Bálint Zs. László Gozmány’s annotated essay on the history of Hungarian lepidopterology published in 1949. (Gozmány László jegyzetekkel kiegészített, 1949-ben megjelent esszéje a magyar lepkészet történetéről.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 161-169. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.161

Ősnövénytan és ősállattan – Paleobotany and Paleozoology

Szentesi Z.: Szórványleletek a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében: Óriásszalamandra, †Andrias scheuchzeri (Holl, 1831) farokcsigolyák a késő-miocén pannon pécs-danitzpusztai (Magyarország) ősgerinces lelőhelyről (Caudata: Amphibia: Cryptobranchidae). (Scattered fossils in the collection of Hungarian Natural History Museum: vertebrae of giant salamande, †Andrias scheuchzeri (Holl, 1831): caudal vertebrae from the Late pannonian Miocene paleovertebrate locality of Pécs-Danitzpuszta (Hungary) (Caudata: Amphibia: Cryptobranchidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 11-23. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.11

Növénytan – Botany

Somlyay L.: Adatok az idegenhonos Heracleum (Umbelliferae) fajok magyarországi történetéhez. (Contributions to the knowledge of alien Heracleum (Umbelliferae) taxa in Hungary.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 93-103. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.93


Állattan – Zoology

Nabozhenko M. V.: A new species of the genus Ectromopsis Antoine, 1949 from Turkey (Coleoptera: Tenebrionidae). (Az Ectromopsis Antoine, 1949 gyászbogár génusz új faja Törökországból (Coleoptera: Tenebrionidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 1-9. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.1

Benedek B. & Tóth B.: On the taxonomy of the genus Nyctycia Hampson, 1905 (Lepidoptera, Noctuidae). (A Nyctycia Hampson, 1905 génusz taxonómiájáról (Lepidoptera, Noctuidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 25-37. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.25

Vas Z.: New species and records of Afrotropical Campoletis Förster, 1869 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Campopleginae). (Tudományra új afrotropikus Campoletis Förster, 1869 fürkészdarázsfajok és új előfordulási adatok (Hymenoptera: Ichneumonidae: Campopleginae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 39-49. PDFhttps://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.39

Tóth B.: A new species of Naarda Walker, 1866 from the northern Oriental region (Lepidoptera: Erebidae, Hypeninae). (Egy új Naarda Walker, 1866 faj az orientális régió északi vidékéről (Lepidoptera: Erebidae, Hypeninae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 51-56. PDFhttps://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.51

Sáfián Sz.: Iridana languyi sp. nov., a new Liptenine lycaenid species from Liberia (Lepidoptera, Lycaenidae, Poritiinae, Liptenini) (Iridana languyi sp. nov., új zuzmászka faj Libériából (Lepidoptera, Lycaenidae, Poritiinae, Liptenini).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 83-92. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.83

Teljes kötet - Full volume PDF.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Friss tanulmányok