Friss tanulmányok

2023. 115. kötet
Tematikus tartalomjegyzék – Thematic contents 

Évforduló - Anniversary

Erdei B.: Kováts Anniversalia I. Kováts Gyula „Erdőbényei ásatag virány” című munkájának egyik litográfiája és a litográfia 2. ábrájának eredeti példánya, egy Castanea kubinyii levél a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményéből. (One of the lithographs from the work of Gyula Kováts entitled the „Erdőbényei ásatag virány” and the original specimen of a Castanea kubinyii leaf, figured as number 2, from the collection of the Hungarian Natural History Museum.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 16. PDF.

Tamás J.: Waldstein Anniversalia I. A Helleborus purpurascens W. et K. lektotípusa. (The lectotype of Helleborus purpurascens W. et K.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 200. PDF.

Bálint Zs.: Kováts Anniversalia II. A „Magyar Növényisme” hirdetése és megrendelőlapja 1844-ből (kivágás). (Advertisement and order form of “Magyar Növényisme” from 1844 (cutting).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 236. PDF.

Tamás J.: Waldstein Anniversalia II. Az Eryngium amethystinum L. iringófajt ábrázoló lap a Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae 3. kötetéből (1812). (The page depicting the eryngo species Eryngium amethystinum L. of the Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae, volume 3 (1812).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 246. PDF.

Megemlékezés In memoriam

Papp G.: In memoriam dr. Arnóth József (1933–2021). (In memoriam Dr. Josef Arnoth (1933–2021).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 1–15. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.1

Ősnövénytan és ősállattan – Paleobotany and Paleozoology

Vörös A.: Morphology and function of the perforation (keyhole) in Pygopidae (Terebratulida, Brachiopoda). (A Pygopefélék perforációjának morfológiája és funkciója (Terebratulida, Brachiopoda).)– Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 295-310. PDFhttps://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.295

Állattan – Zoology

Bálint Zs., Gyulai P., Katona G. & Tóth B.: New species and genera described by Dr. Márton Hreblay (1963–2000) in his monograph on North-Thailand noctuid moths (Lepidoptera: Noctuidae). (Dr. Hreblay Márton (1963–2000) Észak-Thaiföld bagolylepke-monográfiájában leírt új fajok és nemzetségek (Lepidoptera: Noctuidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 17–199. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.17

Vas Z.: “Revisiting” North Korea: new species and new records of Campopleginae (Hymenoptera: Ichneumonidae). („Visszatérés” Észak-Koreába: a Campopleginae alcsalád új fajai és előfordulási adatai (Hymenoptera: Ichneumonidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 215–235. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.215

Zombori L.: A növényevődarázs-kártételek gyűjteménye a Magyar Természettudományi Múzeumban. Újabb adatok és kiegészítések (Hymenoptera: Symphyta). (The herbaria of plant damages caused by Symphyta in the Hungarian Natural History Museum. New data and additions (Hymenoptera).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 237–245. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.237

Szöllősi-Tóth P.: The type material of Diptera (Insecta) species described by Kálmán Kertész (1867–1922). (Kertész Kálmán (1867–1922) által leírt légyfajok típusanyaga (Insecta: Diptera).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 247–286. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.247

Sáfián Sz. & Belcastro C.: A new subspecies of Neurellipes helpsi (Larsen, 1994) from Guinea, West Africa (Lepidoptera: Lycaenidae: Polyommatinae: Lycaenesthini). (A Neurellipes helpsi (Larsen, 1994) lücenér boglárkarokonú lepke új alfaja a nyugat-afrikai Guineából (Lepidoptera: Lycaenidae: Polyommatinae: Lycaenesthini).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 287–294. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.287

Tudománytörténet – Science History

Vas Z. & Szőke V.: New species, subspecies and genera described by the staff of the Hungarian Natural History Museum in 2022. (A 2022. év tudományra új fajai, alfaja és nemzetségei a Magyar Természettudományi Múzeumban.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 201–214. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.201

 

 

 

 

 

 

A kifejezés nincs kapcsolva egyetlen tartalomhoz sem.

Feliratkozás RSS - Friss tanulmányok csatornájára