Nyitólap

Az Annales Musei historico-naturalis hungarici (Annls Mus. hist.-nat. hung.) a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) évkönyve. Nemzetközi tudományos folyóirat, amely eredeti tanulmányokat publikál az antropológia, az ásványtan, a paleontológia, a botanika, az állattan, a muzeológia és a tudománytörténet területén. Évkönyvként ‒ mint a Természetrajzi Füzetek folytatása (1877‒1902) ‒ 1903 óta rendszeresen megjelenik.

A folyóirat elsődleges célja az MTM gyűjteményeinek, kiállításainak és a múzeumban folyó tudományos munka eredményeinek bemutatása. Beszámol mindazon projektekről, amelyekben az MTM intézményként vagy munkatársainak önálló tudományos munkája révén részt vesz. 
A tanulmányok angol, német, francia és magyar nyelven jelenhetnek meg. A benyújtott kéziratot a szerkesztőség tagjai és az adott tudományterület vezető kutatói bírálják el.

ISSN 0521-4726 (Nyomtatott)
ISSN 2786-1368 (Online)