Aktuális szám

2023. 115. kötet
Teljes kötet - Full volume PDF.
Tematikus tartalomjegyzék – Thematic contents 

Évforduló - Anniversary

Erdei B.: Kováts Anniversalia I. Kováts Gyula „Erdőbényei ásatag virány” című munkájának egyik litográfiája és a litográfia 2. ábrájának eredeti példánya, egy Castanea kubinyii levél a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményéből. (One of the lithographs from the work of Gyula Kováts entitled the „Erdőbényei ásatag virány” and the original specimen of a Castanea kubinyii leaf, figured as number 2, from the collection of the Hungarian Natural History Museum.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 16. PDF.

Tamás J.: Waldstein Anniversalia I. A Helleborus purpurascens W. et K. lektotípusa. (The lectotype of Helleborus purpurascens W. et K.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 200. PDF.

Bálint Zs.: Kováts Anniversalia II. A „Magyar Növényisme” hirdetése és megrendelőlapja 1844-ből (kivágás). (Advertisement and order form of “Magyar Növényisme” from 1844 (cutting).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 236. PDF.

Tamás J.: Waldstein Anniversalia II. Az Eryngium amethystinum L. iringófajt ábrázoló lap a Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae 3. kötetéből (1812). (The page depicting the eryngo species Eryngium amethystinum L. of the Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae, volume 3 (1812).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 246. PDF.

Megemlékezés In memoriam

Papp G.: In memoriam dr. Arnóth József (1933–2021). (In memoriam Dr. Josef Arnoth (1933–2021).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 1–15. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.1

Ősnövénytan és ősállattan – Paleobotany and Paleozoology

Vörös A.: Morphology and function of the perforation (keyhole) in Pygopidae (Terebratulida, Brachiopoda). (A Pygopefélék perforációjának morfológiája és funkciója (Terebratulida, Brachiopoda).)– Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 295-310. PDFhttps://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.295

Állattan – Zoology

Bálint Zs., Gyulai P., Katona G. & Tóth B.: New species and genera described by Dr. Márton Hreblay (1963–2000) in his monograph on North-Thailand noctuid moths (Lepidoptera: Noctuidae). (Dr. Hreblay Márton (1963–2000) Észak-Thaiföld bagolylepke-monográfiájában leírt új fajok és nemzetségek (Lepidoptera: Noctuidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 17–199. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.17

Vas Z.: “Revisiting” North Korea: new species and new records of Campopleginae (Hymenoptera: Ichneumonidae). („Visszatérés” Észak-Koreába: a Campopleginae alcsalád új fajai és előfordulási adatai (Hymenoptera: Ichneumonidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 215–235. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.215

Zombori L.: A növényevődarázs-kártételek gyűjteménye a Magyar Természettudományi Múzeumban. Újabb adatok és kiegészítések (Hymenoptera: Symphyta). (The herbaria of plant damages caused by Symphyta in the Hungarian Natural History Museum. New data and additions (Hymenoptera).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 237–245. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.237

Szöllősi-Tóth P.: The type material of Diptera (Insecta) species described by Kálmán Kertész (1867–1922). (Kertész Kálmán (1867–1922) által leírt légyfajok típusanyaga (Insecta: Diptera).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 247–286. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.247

Sáfián Sz. & Belcastro C.: A new subspecies of Neurellipes helpsi (Larsen, 1994) from Guinea, West Africa (Lepidoptera: Lycaenidae: Polyommatinae: Lycaenesthini). (A Neurellipes helpsi (Larsen, 1994) lücenér boglárkarokonú lepke új alfaja a nyugat-afrikai Guineából (Lepidoptera: Lycaenidae: Polyommatinae: Lycaenesthini).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 287–294. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.287

Amri K., Fuisz T. I., Haraszthy L. & Szél Gy.: Wirth Tibor tojásgyűjteménye (Vertebrata: Aves). (The oological collection of Tibor Wirth (Vertebrata: Aves).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 311–333. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.311

Tudománytörténet – Science History

Vas Z. & Szőke V.: New species, subspecies and genera described by the staff of the Hungarian Natural History Museum in 2022. (A 2022. év tudományra új fajai, alfaja és nemzetségei a Magyar Természettudományi Múzeumban.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 115: 201–214. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2023.115.201

 

2022. 114. kötet
Teljes kötet - Full volume PDF.
Tematikus tartalomjegyzék – Thematic contents 

Évforduló - Anniversary

Bálint Zs. & Katona G.: Frivaldszky Anniversalia I. Aranyos danaisz (Danaus chrysippus) példányok a Koy-gyűjtemény kuriozitásai között. African Monarch (Danaus chrysippus) specimens amongst the curiosities of the Koy collection. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 114: 134. PDF.

Szöllősi-Tóth P.: Kertész Anniversalia II.  A Sapromyza horvathi Kertész, 1900 holotípus példánya. The holotype specimen of Sapromyza horvathi Kertész, 1900. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 114: 176. PDF.

Papp G.: Szabó Anniversalia III. Szabó József által Stubnyafürdő (ma Turčianske Teplice, Szlovákia) mellett gyűjtött andezitpéldány.  Andesite specimen collected by József Szabó near Stubnyafürdő (now Turčianske Teplice, Slovakia). – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 114: 214. PDF.

 

Állattan – Zoology

Vas Z. & Ljubomirov T.: New species and new records of Campopleginae from Bulgaria (Hymenoptera: Ichneumonidae). (Egy tudományra új fürkészdarázsfaj és új előfordulási adatok Bulgáriából (Hymenoptera: Ichneumonidae: Campopleginae).) Annales Musei historico-naturalis hungarici, 114: 1-8. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2022.114.1

Tóth B., Szabóky Cs., Bozsó M. & Takács A.: Az Antispila Hübner, 1825 molylepke génusz fajai Magyarországon (Lepidoptera: Heliozelidae). (Micromoth species representing the genus Antispila Hübner, 1825 in Hungary (Lepidoptera: Heliozelidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 114: 9-24. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2022.114.9

Hreblay M.: Beitrag zur Noctuidenfauna von Nord-Thailand (Lepidoptera: Noctuidae). (Adatok Észak-Thaiföld Noctuidae faunájának ismeretéhez (Lepidoptera).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 114: 25-128. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2022.114.25

Benedek B. & Tóth B.: Boursinia discordans (Boursin, 1940), a new Noctuidae species for the fauna of Cyprus (Lepidoptera: Noctuidae). (Boursinia discordans (Boursin, 1940), Ciprus faunájára új bagolylepkefaj (Lepidoptera: Noctuidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 114: 129-133. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2022.114.129

Tóth B., Katona G. & Bálint Zs.: Három neotropikus lepkefaj eseti felbukkanása Magyarországon (Lepidoptera: Erebidae, Nymphalidae). (The occasional occurrence of three Neotropical Lepidoptera species in Hungary (Lepidoptera: Erebidae, Nymphalidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 114: 135-146. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2022.114.135

Tóth B., Sum Sz., Korompai T., Katona G., Kalotás Zs. & Gergely P.: Az Amphipyra cinnamomea (Goeze, 1781) a Kárpát-medencében (Lepidoptera: Noctuidae). (Amphipyra cinnamomea (Goeze, 1781) in the Carpathian Basin (Lepidoptera: Noctuidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 114: 147-170. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2022.114.147

Szőke V.: First record of Micromus variegatus (Fabricius, 1793) from Albania (Neuroptera: Hemerobiidae). (A Micromus variegatus (Fabricius, 1793) barnafátyolkafaj első előfordulási adata Albániából (Neuroptera: Hemerobiidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 114: 171-175. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2022.114.171

Zombori L: A növényevődarázs-kártételek gyűjteménye a Magyar Természettudományi Múzeumban. (The herbaria of plant damages caused by Symphyta in the Hungarian Natural History Museum.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 114: 187-213. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2022.114.187

Tudománytörténet – Science History


Vas Z. & Szőke V.: New species and genera described in the Hungarian Natural History Museum in 2021. (A 2021. év tudományra új fajai és nemzetségei a Magyar Természettudományi Múzeumban.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 114: 177-186. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2022.114.177

 

 

2021. 113. kötet
Teljes kötet - Full volume PDF.
Tematikus tartalomjegyzék – Thematic contents 

Dr. Merkl Ottó emlékének ajánlva – Dedicated to the memory of Dr. Ottó Merkl

Nabozhenko M. V.: A new species of the genus Ectromopsis Antoine, 1949 from Turkey (Coleoptera: Tenebrionidae). (Az Ectromopsis Antoine, 1949 gyászbogár génusz új faja Törökországból (Coleoptera: Tenebrionidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 1-9. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.1

Vas Z.: New species and records of Afrotropical Campoletis Förster, 1869 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Campopleginae). (Tudományra új afrotropikus Campoletis Förster, 1869 fürkészdarázsfajok és új előfordulási adatok (Hymenoptera: Ichneumonidae: Campopleginae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 39-49. PDFhttps://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.39

Évforduló - Anniversary

Bálint Zs. & Katona G.: Gozmány Anniversalia I. A Perigrapha i-cinctum ([Schiffermüller], 1775) Dr. Gozmány László által nevelt példánya. Specimen of Perigrapha i-cinctum ([Schiffermüller], 1775) bred by Dr. László Gozmány. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 10. PDF.

Bálint Zs. & Katona G.: Gozmány Anniversalia II. Az Euplexia lucipara ab. ascripta Gozmány, 1947 holotípus példánya. The holotype specimen of Euplexia lucipara ab. ascripta Gozmány, 1947. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 24. PDF.

Bálint Zs. & Katona G.: Gozmány Anniversalia III. A Sophronia ascalis Gozmány, 1951 holotípus példánya. The holotype specimen of Sophronia ascalis Gozmány, 1951. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 38. PDF.

Bálint Zs. & Katona G.: Gozmány Anniversalia IV. A Maculinea arion punctifera Gozmány, 1968 neotípus példánya. The neotype specimen of Maculinea arion punctifera Gozmány, 1968. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 50. PDF.

Bálint Zs. & Katona G.: Gozmány Anniversalia V. Gozmány László által gyűjtött Rhyparioides metelkana példány. Specimen of Rhyparioides metelkana collected by László Gozmány. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 104. PDF.

Vas Z.: Gozmány Anniversalia VI. Egy „szőke” fürkészdarázs Gozmány gyűjtéseiből.  A “blonde” ichneumon wasp, collected by Gozmány. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 160. PDF.

Megemlékezés In memoriam

Darvas B.: Papp László utazása (1946–2021): ez mind ő volt egykoron. (László Papp’s journey (1946–2021): this is all he used to be once.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 57-82. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.57

Szél  Gy., Grabant A. & Vig K.: Bogarászat mesterfokon. 40 év a múzeum szolgálatában. Merkl Ottó (1957–2021). (Coleopterology at the highest degree. 40 years in the service of the museum. Ottó Merkl (1957–2021).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 105-159. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.105

Tudománytörténet – Science History

Bálint Zs. László Gozmány’s annotated essay on the history of Hungarian lepidopterology published in 1949. (Gozmány László jegyzetekkel kiegészített, 1949-ben megjelent esszéje a magyar lepkészet történetéről.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 161-169. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.161

Ősnövénytan és ősállattan – Paleobotany and Paleozoology

Szentesi Z.: Szórványleletek a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményében: Óriásszalamandra, †Andrias scheuchzeri (Holl, 1831) farokcsigolyák a késő-miocén pannon pécs-danitzpusztai (Magyarország) ősgerinces lelőhelyről (Caudata: Amphibia: Cryptobranchidae). (Scattered fossils in the collection of Hungarian Natural History Museum: vertebrae of giant salamande, †Andrias scheuchzeri (Holl, 1831): caudal vertebrae from the Late pannonian Miocene paleovertebrate locality of Pécs-Danitzpuszta (Hungary) (Caudata: Amphibia: Cryptobranchidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 11-23. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.11

Növénytan – Botany

Somlyay L.: Adatok az idegenhonos Heracleum (Umbelliferae) fajok magyarországi történetéhez. (Contributions to the knowledge of alien Heracleum (Umbelliferae) taxa in Hungary.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 93-103. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.93


Állattan – Zoology

Nabozhenko M. V.: A new species of the genus Ectromopsis Antoine, 1949 from Turkey (Coleoptera: Tenebrionidae). (Az Ectromopsis Antoine, 1949 gyászbogár génusz új faja Törökországból (Coleoptera: Tenebrionidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 1-9. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.1

Benedek B. & Tóth B.: On the taxonomy of the genus Nyctycia Hampson, 1905 (Lepidoptera, Noctuidae). (A Nyctycia Hampson, 1905 génusz taxonómiájáról (Lepidoptera, Noctuidae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 25-37. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.25

Vas Z.: New species and records of Afrotropical Campoletis Förster, 1869 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Campopleginae). (Tudományra új afrotropikus Campoletis Förster, 1869 fürkészdarázsfajok és új előfordulási adatok (Hymenoptera: Ichneumonidae: Campopleginae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 39-49. PDFhttps://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.39

Tóth B.: A new species of Naarda Walker, 1866 from the northern Oriental region (Lepidoptera: Erebidae, Hypeninae). (Egy új Naarda Walker, 1866 faj az orientális régió északi vidékéről (Lepidoptera: Erebidae, Hypeninae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 51-56. PDFhttps://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.51

Sáfián Sz.: Iridana languyi sp. nov., a new Liptenine lycaenid species from Liberia (Lepidoptera, Lycaenidae, Poritiinae, Liptenini) (Iridana languyi sp. nov., új zuzmászka faj Libériából (Lepidoptera, Lycaenidae, Poritiinae, Liptenini).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 113: 83-92. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2021.113.83

 
2020. 112. kötet 
Teljes kötet - Full volume PDF.

Évforduló - Anniversary

Bálint Zs.: Frivaldszky Anniversalia II. Nőszded boglárka hím és nőstény példány. False Eros Blue male and female specimens. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 56. PDF.

Bauer N.: Frivaldszky Anniversalia III. A Haberlea rhodopensis lektotípusa és a faj színes ábrázolása. The lectotype of Haberlea rhodopensis and the colour figure of the species. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 68. PDF.

Cserkész T.: Frivaldszky Anniversalia V. A magyar szöcskeegér eredeti ábrája és lektotípus példánya. The original figure of Mus trizonus and the lecotype specimen. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 138. PDF.

Papp G.: Frivaldszky Anniversalia I. Kalcedonpéldány és cédulái. Chalcedony specimen and its labels. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 36 PDF.

Szél Gy.: Frivaldszky Anniversalia IV. A Carabus montivagus blandus szüntípusa és eredeti ábrája. Syntype of Carabus montivagus blandus and original halftone figure. – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 84. PDF.


Muzeológia és tudománytörténet – Museology and History of Science

Bálint Zs. & Pyrcz T. W.: 1838-ban a krakkói Jagelló Egyetem lepkegyűjteményt vásárolt Frivaldszky Imrétől. (The Jagiellonian University in Kraków purchased one Lepidoptera collection in 1838 from Imre Frivaldszky.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 1-18. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2020.112.1

Dulai A., Gasparik M. & Szives O.: A Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának Vizsgálatiminta Gyűjteménye. (The Research Sample Collection of the Department of Palaeontology and Geology in the Hungarian Natural History Museum.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 69-83. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2020.112.69

Főzy I: A „Fülöp József Gyűjtemény” a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárában. (The „Fülöp József Collection” in Department of Palaeontology and Geology of the Hungarian Natural History Museum.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 57-67. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2020.112.57

Papp G.,Topa B. A., Kis A. & Jánosi M.: Trianon következményei a Magyar Természettudományi Múzeum Ásvány- és Kőzettárának szemszögéből. (Consequences of the Treaty of Trianon from the perspective of the Hungarian Natural History Museum, Department of Mineralogy and Petrology) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 189-228. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2020.112.189

Puskás G., Szövényi, G. & Szőcs G.: Publications of Barnabás Nagy (1921–2020). (Nagy Barnabás (1921–2020) publikációi.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 139-188. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2020.112.139


Ősnövénytan és ősállattan – Paleobotany and Paleozoology

Szabó J. & Jailty A. K.: New taxa of Middle Jurassic gastropods from Kachchh (western India) in the collections of the Banaras Hindu University (Varanasi, India). (Új csiga taxonok Kachchh (India) középső jurájából a Banaras Hindu Egyetem (Varanasi, India) gyűjteményében)  – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 19-35. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2020.112.19

Szentesi Z.: Új albanerpetontida (Allocaudata: Albanerpetontidae) leletek az iharkúti késő-kréta szárazföldi ősgerinces lelőhelyről. (New Albanerpetontid remains (Allocaudata: Albanerpetontidae) from the Late Cretaceous terrestrial paleovertebrate locality of Iharkút.) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 37-55. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2020.112.37

 

Állattan – Zoology

Cserkész T.: Hungarian birch mouse, Sicista trizona (Frivaldszky, 1865): past achievements, present status and future visions (Rodentia: Sminthidae). (A magyar szöcskeegér, Sicista trizona (Frivaldszky, 1865) múltja, jelene és jövője (Rodentia: Sminthidae)) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 229-240. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2020.112.229

Katona G., Tóth B. & Bálint Zs: Notes on the nomenclature of Eublemma pannonica (Freyer, 1840): a rectification and a new subspecies name (Lepidoptera: Erebidae, Eublemminae). (Jegyzetek az Eublemma pannonica (Freyer, 1840) nevezéktanáról: helyesbítés és új alfaji név (Lepidoptera: Erebidae, Eublemminae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 125-137. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2020.112.125

Sáfián Sz: Taxonomical notes on the Liptena augusta and L. batesana species complexes with description of four new species (Lepidoptera, Lycaenidae, Poritiinae). (Taxonómiai jegyzetek a Liptena augusta és L. batesana fajcsoportokról, négy új faj leírásával (Lepidoptera, Lycaenidae, Poritiinae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 105-124. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2020.112.105

Varga A.: Two new stygobiont freshwater snail species from Hungary (Mollusca: Gastropoda: Truncatelloidea). (Két új szubterrán édesvízi Gastropoda faj Magyarországról (Mollusca: Gastropoda: Truncatelloidea).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 91-104. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2020.112.91

Vas Z.: Klutiana brevigenalis sp. n., a new species of Nesomesochorinae from the Afrotropical region (Hymenoptera: Ichneumonidae). (Klutiana brevigenalis sp. n., egy tudományra új afrotropikus fürkészdarázsfaj (Hymenoptera: Ichneumonidae: Nesomesochorinae).) – Annales Musei historico-naturalis hungarici, 112: 85-90. PDF. https://doi.org/10.53019/AnnlsMusHistNatHung.2020.112.85

 

 


2019. 111. kötet 

Rendelje meg webáruházunkból!

 

year: 2019; volume: 111; published in 2020-10-20


Korsós, Z. 2019: 150 éve alakultak meg a Magyar Nemzeti Múzeum természettudományi tárai. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 5-38. PDF

Babocsay, G., Barina, Z., Papp, B., Vörös, J. 2019: Természetrajzi múzeumok oktatási lehetőségei az online térben – egy sikeres mintaprojekt a gyűjtemények, a biológiai sokféleség és a klímaváltozás témakörében. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 39-45. PDF

Matuszka, A. 2019: Az MTM Tudománytörténeti Gyűjteményének kincsei – költözés közben és után. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 47-60. PDF

Papp, G. 2019: „... hálás tanítványa, Loránd” – Eötvös Loránd és Krenner József barátságáról. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 61-77. PDF

Papp, G. 2019: A fiatal Eötvös Loránd tanulmányai és tevékenysége a kémia területén. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 79-93. PDF

Eötvös, L. 2019: Analyse des Knyahinyaer Meteorites* [A knyahinyai meteorit vegyelemzése]. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 95-102. PDF

Barbacka, M., Krobicki, M., Iwańczuk, J., Muceku, B. 2019: Kora Jura időszaki növényi és Lithiotis-típusú kagylómaradványok az Albán Alpokban. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 103-114. PDF

Barina, Z., Pifkó, D. 2019: Gyűjteményfejlesztés a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának Herbarium Carpato-Pannonicum gyűjteményében (2000–2019). - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 115-144. PDF

Pifkó, D. 2019: Xántus János (1825–1894) botanikai tevékenysége és Kaliforniában gyűjtött herbáriuma a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) Növénytárában. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 145-177. PDF

Bálint, Zs., Katona, G. 2019: Ritka és érdekes múzeumi lepkepéldányok a Kárpát-medencéből: csillérrokonúak (Lepidoptera, Nymphalidae: Heliconiinae, Argynniini). - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 179-210. PDF

Buzár, Á., Bernert, Zs. 2019: Macsói Béla Árpád-házi herceg emberi maradványainak vizsgálata. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 203-214. PDF

B. Gál, E. 2019: Új élmények a Mátra Múzeumban. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 215-223. PDF

Ballók, Zs. 2019: Élőállat-bemutató és pálmaház. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 225-231. PDF

Kutasi, Cs., Sinigla, M. 2019: Kiállítás Réde természeti értékeiről. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 233-238. PDF

Anonymus 2019: A Magyar Természettudományi Múzeum 2019. évi közleményeinek jegyzéke* List of publications of the Hungarian Natural History Museum in 2019*. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 239-268. PDF

Anonymus 2019: A Magyar Természettudományi Múzeum alkalmazottai 2019-ben. - Annales Musei historico-naturalis hungarici, 111: 269-274. PDF

forrás: http://publication.nhmus.hu/annales/bannales.php?volume=111

Galéria képei: 
Csatolmányok: